תנאי אחריות

האחריות שלנו מכסה נזקים שנגרמו למוצרים בתהליך הייצור או כתוצאה מחומר גלם פגום.

האחריות אינה מכסה נזק הנוצר כתוצאה מבלאי סביר או נזק של שברים או קרעים בגוף המזוודה.

להן פירוט המקרים בהם האחריות אינה חלה:

 • נזקים אשר נגרמו למוצר ע"י חברת התעופה או מפעילי תיירות אחרים.
 • מקרים כלליים של שבר או קרע
 • הזנחה
 • תאונות
 • שריטות
 • חשיפה לטמפרטורות קיצוניות
 • נזקים שנוצרו כתוצאה מחשיפה למים, מוצרים קוסמטיים, כימיקליים, ממיסים או חומצות
 • נזק לכל תכולה בתנועה כמו מצלמות, מדיה דיגיטלית, ציוד מחשבים או בקבוקים
 • נזק מכוון
 • נזקים למנעול אשר נוצרו מתפעול לא תקין, או מניסיון פתיחה בכוח

כיצד מממשים את האחריות?

בכדי לממש את האחריות יש ליצור קשר באמצעות עמוד "צור קשר" באתר שלנו ולהציג חשבונית רכישה של המוצר.

מה עלי להציג על מנת לממש את האחריות?

על מנת לממש את האחריות יש להציג חשבונית / קבלה על רכישת המוצר. החשבונית או הקבלה יאפשרו לנו לדעת אם האחריות למוצר הפגום עדיין בתוקף. לא נוכל לממש אחריות ללא קבלה או חשבונית של המוצר.

אלו פתרונות יוצעו לי במסגרת האחריות?

החלופות הכוללות תיקון או החלפת מוצר ייבחנו במעבדת התיקונים שלנו .

במידה ואין חלקי חילוף או שהבעיה אינה ניתנת לתיקון, נבחן את האפשרות של החלפה מלאה של מוצר כנגד מוצר. במידה ומתקיימת החלפה, אנו נעשה את מרב המאמצים להחליף את המוצר הפגום במוצר זהה תקין. במידה ולא קיים מלאי של מוצר זהה בשל התחדשות דגמים אנו נספק דגם שווה ערך.

אין התחייבות להחלפת מוצר פגום במוצר זהה, אלא אם יימצא פגם מהותי בייצור.

כיצד האחריות מושפעת לאחר התיקון או ההחלפה?

כאשר מוצר מתוקן, הזמן שנותר במסגרת האחריות ממועד הרכישה נשמר ותקף. האחריות אינה מתחדשת לאחר התיקון או מתארכת. במידה ולא ניתן היה לתקן את המוצר, ובוצעה החלפה.

 

ביטול עסקה

ביטול עסקה ע"י הלקוח

המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו. להלן פירוט התנאים והדרך בא יכול המשתמש לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

 1. המשתמש רשאי לבטל את העסקה לרכישת המוצר מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר;
 2. המשתמש אינו רשאי לבטל עסקה לרכישת טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב במייל לאחראי תפעול האתר במייל שכתובתו: Contact@Rollink.com

לאחר קבלת ההודעה בדבר ביטול העסקה כאמור לעילRollink   תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, ולא תגבה מהמשתמש סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם (במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה לא יגבו דמי ביטול). במידה ומבצע הפעולה קיבל לידיו את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידו, ידאג להחזרת המוצר  ל Rollink על חשבונו, בהתאם לפרטים שיימסרו לו (במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה החזרת הנכס לכתר תהיה על חשבונה). המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית ובלא שנעשה בו שימוש, שלם וללא פגיעה ו/או נזק.

 

ביטול העסקה על ידי Rollink

Rollink תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה:

 1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר
 2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין
 3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין
 4. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו;
 5. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה וRollink תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי Rollink בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

דילוג לתוכן